မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး ရႊင္လမ္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ
     Home
     အင္တာနက္
     ေဆာင္းပါး
     နည္းပညာမ်ား
     ကဗ်ာမ်ား
     ဟာသမ်ား
     ဒႆနစာစုမ်ား
     ဓမၼဒါန
     => ဓမၼလက္ေဆာင္
     => ဗုဒၵဘာသာငါးမ်ဳိး
     => Just Do It.
     => ကယ္တင္ရွင္အစစ္
     => လြပ္လပ္ေသာနိဗၺာန္
     => မဟာသမယသုတ္
     => Knowledge
     ျမန္မာWebSiteမ်ား
     အမွတ္တရ
     ဘေလာ့ Roll
     မဂၢဇင္းေလးေတြ
     ေက်ာက္ကြင္း၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ
     မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္
     က်န္းမာေရး
     သတင္းမ်ားမိုးေကာင္းကင္ - Knowledge


    ဒီအေၾကာင္းအရာ ေလး ကို ေခါင္းစဥ္ ဘယ္လုိေပးရမွန္း မသိတာနဲ႕..ဗဟုသုတရေစရန္ အလုိ႕ငွါ .ဒီအတုိင္းပဲ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...

> ေမးခြန္း။ ။ခရစ္ေတာ္၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆင္တူေနသနည္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္အရိေမတၲယ်ဘုရားေလာင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ
> စကားသည္မွန္ပါသေလာ။(ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသူ- ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး-ေဂ်-အက္မ္၀စ္လ္ဆင္၊အမ္-ေအ၊(Oxford university) ဘုံဘုိင္ၿမိဳ႕
> အက္လစ္ဖင္စတုံး ေကာလိပ္ေက်ာင္း English ဘာသာ ပါေမာကၡ။
> ေျဖဆုိသူ။ ။ဆရာေတာ္ အရွင္ အရိယဓမၼ။
> ဆရာေတာ္။ ။ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစိတ္ထားရွိေရး၊ ကရုဏာတရားပြားမ်ားေရး၊သီးခံေရး၊ အျပစ္မွခြင့္လြတ္ေရး စတဲ့အေရးကိစၥတုိ႕နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး၊ခရစ္ေတာ္ေဟာေျပာထားခဲ့တဲ့ တရားမ်ားဟာ ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ကုိယ္တုိင္ ေဟာေျပာေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားမ်ားနဲ႕ ဆင္တူပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ဒီလုိဆင္တူသလုိလုိ ရွိတာနဲ႕ ခရစ္ေတာ္ဟာ အရိေမတၲယ်ဘုရားေလာင္းျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားကေတာ့ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္မႈသေဘာတရားနဲ႕ ကန္႕လန္႕ဆန္႕က်င ္ျဖစ္ေန တယ္ ။ အဲဒီေတာ့ ဒီအယူအဆေတြကုိ ဖယ္ရွားပစ္ဘုိ႕ရန္ဦးပၪၨင္းက အေမးပုစၦာအခ်ဳိ႕ကုိ ေမးဘုိ႕လုိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအေမးပုစၦာေတြကုိ ဒကာႀကီးက ေျဖဘုိ႕လုိပါလိမ့္မယ္။
> (ဤကဲ့သုိ႕ ဆရာေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းတုိ႕ကုိ စတင္ေမးပါသည္။)
> ဆရာေတာ္။ ။ ဘယ္အရြယ္မွာ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေရဟူဒီလူမ်ဳိးတုိ႕ရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြါၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသလဲ ဒကာႀကီး။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ အသက္(၁၂)အရြယ္မွာ ေရဟူဒီလူမ်ဳိးတုိ႕ရဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး အမိအဘ တုိ႕ကုိစြန္႕ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္အရြယ္ကစၿပီး တရားေဟာသလဲ။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႕ရဲ႕တရားဓမမ္မတုိ႕ကုိ သက္ေတာ္(၃၀) က စတင္ေဟာခဲ့ပါတယ္ ဆရာေတာ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ ဒါဆုိရင္ အသက္(၁၂)ႏွစ္က အသက္(၃၀) အထိ (၁၈)ႏွစ္လုံးလုံး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘယ္သြားေနပါလဲ။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ ဒီ(၁၈)ႏွစ္လုံးလုံး ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ေမြးစားဖခင္ သွ်င္ေယာသ(စိန္ဂ်ဳိးဇက္) နဲ႕အတူတကြေနထုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ ဒီအဘုိးတန္တဲ့ (၁၈)ႏွစ္လုံးလုံး ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘာမ်ားလုပ္ေနပါသလဲ။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ သူ႕ရဲ႕ေမြးစားဖခင္ သွ်င္ေယာသ ကုိ ကူညီၿပီး လက္သမားအလုပ္ကုိ လုပ္ေနဟန္တူပါတယ္ဆရာေတာ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ ဒါျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ လူသားတုိ႕အားအကုသုိလ္ကံတရားမွ၊ တနည္းအားျဖင့္ ငရဲဘုံမွ ကယ္တင္ရန္ေမြးဖြားလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ သွ်င္ေယာသကုိ လက္သမားအလုပ္မွာ၀င္ေရာက္ကူညီဘုိ႕ရန္ ေမြးဖြားလာရတယ္လုိ႕ ဆုိလုိပါသလား ဒကာႀကီး။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ ခရစ္ေတာ္ဟာ လူသားတုိ႕ကုိ အကုသုိလ္ကံတရားမွ တနည္းအားျဖင့္ ငရဲဘုံမွ ကယ္တင္ရန္ ဖြားျမင္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ၏ တရားဓမၼတုိ႕ကုိ ေဟာေျပာရန္ ဖခင္ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႕ အမိန္႕ေတာ္ကုိ ေစာင့္ေျမာ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။
> ဆရာေတာ္။ ။ ဒါျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ဖခင္ထာ၀ရဖုရားသခင္ရဲ႕ အမိန္႕ေတာ္ကုိ ေစာင့္ေနဆဲ (၁၈)ႏွစ္တာကာလ အတြင္းေသၾကရတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြဟာ ေကာင္းကင္ဘုံနန္းကုိပဲသြားၾကသလား၊ ငရဲျပည္ကုိပဲသြားၾကရသလား။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ ဒီ(၁၈)ႏွစ္အတြင္းေသေၾကပ်က္စီးၾကရတဲ့လူေတြဟာ အကုသုိလ္ကံထဲနစ္မြန္းၿပီး ငရဲဘုံသုိ႕ေရာ
> က္ကုိန္ၾကရပါတယ္ ဆရာေတာ္။ ဘာျပဳလုိ႕လဲဆုိေတာ့ အဲဒီလူသားေတြအတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံးနန္းတံခါးမပြင့္ေသးလုိ႕ပါ ဆရာေတာ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ ဒကာႀကီး ယခုေျပာတဲ့ စကားအရဆုိရင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ လူသားတရပ္လုံးကုိ ကယ္တင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မဟုတ္ဘဲ၊ သူ႕ကုိ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ကပ္ခ်ည္ၿပီး ေသၾကရတဲ့ လူေတြကုိသာ ကယ္တင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေပါ့။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ ဒီေမးခြန္းဟာ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္မေျဖတတ္ပါ ဘုရား။
> ဆရာေတာ္။ ။ ဒကာႀကီးဒါကုိ မေျဖႏုိင္ရင္၊ ဒကာႀကီးတုိ႕ရဲ႕ဂုိဏ္းမႀကီးျဖစ္တဲ့ အဂၤလန္ျပည္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္က ေျဖႏုိင္
> ပါ့မလား။ ဒါဟာနက္နဲရႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္အဂၤလန္ျပည္ ကင္တာဘာရီၿမိဳ႕က ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးလဲ ေျဖႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ဆရာေတာ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ နက္နဲရႈပ္ေထြးတယ္ဆုိတဲ့ စကားရဲ႕ အဓိပၸ ာယ္ဟာဘာလဲ ဒကာႀကီး။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ နက္နဲရႈပ္ေထႊြးတယ္ဆုိတာဟာ သာမန္လူသားထက္တတ္သိ နားလည္တဲ့ နတ္ အစရွိတဲ့ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ မေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတဲ့ အမွန္တရားပါဆရာေတာ္။ ဒီတရားကုိ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သာလ်င္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါမယ္ ဆရာေတာ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ ဒါျဖင့္ ဒကာႀကီးတုိ႕ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္တဲ့ အမွန္တရားမ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိတယ္ေပါ့။
> ဒါျဖင့္ရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားေတာ္မ်ားဟာ မျပည့္စုံေသးဘူး လုိ႕ဆုိရေပလိမ့္မယ္။ ယခုတုိင္ ခရစ္ယာန္
> ဘာသာတရားနဲ႕ ဆုိင္ရာတရားအခ်ဳိ႕ဟာ ေမွာင္ထဲမွာဘဲရွိေနေသးတယ္ေပါ့၊ ဟုတ္သလား ဒကာႀကီး။
> ၀စ္လ္ဆင္။ ။ တပည့္ေတာ္မွာ အျခားအေျဖေပးစရာ မရွိေလေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္လုိ႔ဘဲ ၀န္ခံရမွာပါဘဲဆရာေတာ္။
> ဆရာေတာ္။ ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဒီ(၁၈)ႏွစ္လုံးလုံးတိမ္ျမဳပ္ကြယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ဘ၀ကုိ အေမရိကတုိက္ ခ်ီကာဂုိၿမိဳ႕
> က ကမၻာေက်ာ္ ခရီးလွည့္လည္သူသုေတသန ပုဂၢဳိလ္ ပါေမာကၡဂုိးရစ္(ခ္) ရဲ႕ မွတ္တမ္းအရဆရာေတာ္ တစ္ခုရွ
> င္းလင္းျပပါ့မယ္။ ဒကာႀကီး ဂရုစုိက္ၿပီးနားေထာင္ေစခ်င္ပါတယ္။
> ပါေမာကၡ ဂုိးရစ္(ခ္)ဟာ တိဗက္ျပည္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားမွ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေဟ
> ျဗဲဘာသာနဲ႕ ေရးသားထားတဲ့ မွတ္စုကုိ ရခဲ့ ၿပီး၁၉၅၂ ခုႏွစ္က "ခရစ္ေတာ္၏ မသိေသးေသာသြန္သင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဆုိတဲ့ နာမယ္နဲ႕ စာအုပ္တအုပ္ကုိ ထုတ္ေ၀ေရးသားခဲ့ပါတယ္ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ အလြန္သက္၀င္ယုံၾကည္တဲ့ ပါေမာကၡဂုိးရစ္(ခ္)ဟာ (၁၈)ႏွစ္ လုံးလုံးခရစ္ေတာ္ဒီလုိနစ္ျမဳပ္
> ကြယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းကုိ အလြန္သိလုိလွတဲ့အတြက္ အေမရိကမွာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္- ဂုိဏ္းအုပ္တုိ႕ကုိ ေမးျမန္္းၾကည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ ဘယ္သူကမွ သူ႕ကုိ ရွင္းလင္းမေျပာျပႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ႕ဘဲ ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ သူကုိယ္တုိင္ သုေတသန လုပ္ငန္းထြက္လုပ္တယ္။ ဒီလုိ ဘယ္သလီဟန္။၊ ေယရႈစလင္၊ ကုိင္ရုိ၊ တူရကီ၊အိႏၵယနဲ႕ တိဗက္ျပည္ေတြဘက္မွာ အားထက္သန္ေရာ ႀကိဳးပမ္းၿပီး လုိက္လံစုံစမ္းေတာ့ ေနာက္ဆုံး တိဗက္ျပည္ေတာင္ပုိင္း မြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ မဟာေထရ္ျမတ္ကုိ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ စာရြက္ေပါင္း(၁၀၀)ေပၚမွာ သူကုိယ္တုိင္ ဒီ(၁၈)ႏွစ္အတြင္းေတြ႕ၾကံဳုခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ႀကိဳးနဲ႕က်က်နန ခ်ည္ေႏွာင္ကာ သူ႕ကုိတရားဓမ္မမ်ား ေဟာေျပာသြန္သင္တဲ့ အေနနဲ႕ ကန္ေတာ့ခဲ့တဲ့ မွွတ္တမ္းကုိရခဲ့တယ္။ အဲဒီမွတ္တမ္းထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရတယ္လုိ႕ဂုိးရစ္(ခ္) က ေရးသားျပတယ္။
> ..........................ဆက္ဖတ္ရန္....>>>>>> အဲဒီမွတ္တမ္းထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရတယ္လုိ႕ဂုိးရစ္(ခ္) က ေရးသားျပတယ္။
> .....................
> "ကၽြႏု္ပ္အား အသက္(၁၂)ႏွစ္အရြယ္သုိ႕ ေရာက္ေသာ အခါ ၊ ေရဟူဒီလူမ်ဳိးတုိ႕၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေရဟူဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႕ ေႏြဦးရာသီပြဲေတာ္
> တြင္ ေခၚသြားၾကပါသည္။ ထုိ ေရဟူဒီေက်ာင္း၌ ေရဟူဒီဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ သူ၏ကရုဏာ၊ သူ၏ေဒါသ အမ်က္၊ သူ၏တရားမွန္ကန္ျခင္း စသည့္ တရားတုိ႕ကုိ ႏွီးေႏွာေနၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္၏အဘုိး၏ အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေရဟူဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္မသိ နားမလည္သည့္ အခ်က္တုိ႕ကုိ ၀င္၍ေမးျမန္းခြင့္ရရွုိခဲ့၏။ ကၽြႏု္ပ္ ပထမဆုံးေမးသည့္ ေမးခြန္းကား-
> "ေယဟုိး၀ါသည္ အခ်ဳိ႕ကုိ လူခ်မ္းသာ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ လူဆင္းရဲ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ လူဆင္းရဲ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ ပညာရွိ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ လူ႕အႏၶ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ လူေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကုိ လူ
> ယုတ္မာ၊ အခ်ဳိိိိိ႕ကုိ လူယုတ္မာ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ ရုပ္ေရအလွအပ၊ အခ်ဳိ႕ကုိအရုပ္ဆုိး အၾကည့္တန္၊ အခ်ဳိ႕ကုိ အသက္ရွည္ရွည္၊ အခ်ဳိ႕ကုိ အသက္ရွည္ရွည္၊ အခ်ဳိ႕ကုိအသက္တုိတုိ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ မ်က္စိေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကုိ မ်က္စိမျမင္၊ အခ်ဳိ႕ကုိ က်န္းက်န္းမာမာ၊ အခ်ဳိ႕ကုိ ေရာဂါသည္၊ အခ်ဳိ႕ကုိ အားအင္အေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ကုိ အားအင္အခ်ိအနဲ႕ စသည္ျဖင့္ လူအခ်င္းခ်င္း အဘယ့္ေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ဖန္ဆင္းထားပါသလဲ" ဟုျဖစ္၏။
> ထုိအခါ ေရဟူဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပရိႆတ္ အားလုံးသည္ အံ့အားသင့္သြားၾက၍ ကၽြႏု္ပ္၏ ေမးခြန္းကုိ မေျဖ ႏုိင္သျဖင့္ --
> အိုး သူငယ္ ဤအခ်က္ကုိ ေယဟုိးဝါ သာလွ်င္ သိႏုိင္သည္ ဟုတ္ ေရဟူဒီ ဘုန္းေတာင္ၾကီးမ်ားက ျပန္ေျပာၾက၏ ။ တဖန္ ကြ်ႏု္ပ္ က ဤ ေယဟုိးဝါ သည္ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ဟူ၍ သံုးပါးေသာ ကာလ တုိ႔ကုိ သိပါ လ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ငရဲ ဘုံကုိ ဖန္းဆင္းခဲ့ပါသနည္း ဟု ေမးျမန္းပါသည္။ ထုိအခါ ေရဟူဒီ ဆရာေတာ္မ်ားက ယုတ္မာ ညစ္ႏြမ္းသူတုိ႔ကုိ အျပစ္ေပးရန္ ငရဲဘံုကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့သသည္ ဟုျပန္ေျဖ၏ ေနာက္တဖန္ ေယးဟုိးဝါသည္ သူ၏ ဖန္ဆင္းမွဴ ဆုိင္ရာ အနာဂတ္ကာလ၏ သေဘာကုိ သိျမင္ပါလ်က္နွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုတ္မာ ညစ္ညမ္းသူတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းရပါသနည္း ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ကထပ္၍ ေမးျမန္း လုိက္ျပန္၏ ။ ထုိအခါ အားလံုးေသာ ေရဟူဒီ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား သည္ မည္သုိ႔မွ် မေျဖႏုိင္ၾကေတာ့ဘဲ ကြ်ႏိုပ္အား သူတုိ႔၏ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ၾက၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ကြ်ႏိုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးအရိွန္ကုိ အသံုးျပဳလ်က္ ႏွင္တံတစ္ေခ်ာင္းကုိ ယူကာ ဘုရားတန္ေဆာင္းထဲ၌ သူတုိ႔ လုယက္ တုိက္ခုိက္၍ ရေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေနၾက သူမ်ားအား နွင္တံျဖင့္ ရုိက္ျပီး ဤေနရာ ကား ေယဟုိးဝါ ဘုရားတန္ေဆာင္းျဖစ္သည္ ။ သင္တုိ႔အတြက္ ေစ်းေရာင္းစရာ ေနရာမဟုတ္ ဟု ဆုိကာ
> နွင္ထုတ္ပစ္လုိက္၏ ။
> ေယဟုိးဝါ၏ တရားကာ ရွက္ဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေျခအျမစ္မရိွေၾကာင္း သိျမင္လာေသာ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အလြန္ျမင့္ ျမတ္သည့္ ဂုဏ္ထူး ၊ ေနရာထူးတုိ႔ကုိ ရေနသည့္တုိင္ေအာင္ ဤ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကုိ ရြံံရွာမုန္းတီး၍ အမွန္တရားကုိ မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ရွာရမည္ဟု သႏၷိဌာန္ ခ်လုိက္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္းထဲမွ ထြက္၍ ျမိဳ ႔ေတာ္မွ ထြက္ခြာလာခဲ့၏ ။ ငါးမုိင္ ေျခာက္မုိင္ ေက်ာ္ခန္႔လမ္း ေလွ်ာက္မိေသာ အခါ ခရီးသြား ကုန္သည္ တစုနွင့္ေတြ႔၏ ။ သူတုိ႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုမွာ ေရဟူဒီလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ ကြဲျပားျခား နား လ်က္ရိွရာ သူတုိ႔သည္ တုိင္းတပါးမွ လာေရာက္ၾကသည့္ ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု သတိျပဳမိ၏ ။ သုိ႔နွင့္ သူတုိ႔ အနီး စသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္လုိက္ရာ ကံအားေလ်ာ္စြာ သူတုိ႔ ေခၚင္းေဆာင္္္္္္နွင့္ ေတြ႔ျပီး သူတုိ႔အား မည္သည့္အရပ္မွ မည္သည့္ကိစၥျဖင့္ လာၾကသနည္း ဟု ေမးျမန္းလုိက္ပါသည္ ။
> ထုိအခါခရီးသြား ကုန္သည္မ်ား၏ ေခၚင္းေဆာင္မ်ား က သူတုိပသည္ တိဘက္ျပည္မွျဖစ္ေၾကာင္း တိဘက္ျပည္မွ သာေရမ်ား ဦးခ်ိဳမ်ား နွင့္ ထူးဆန္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဂ်ရူဆလင္ျမိဳ႔ မွ ေရႊေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား နွင့္ အျခား အဘုိးတန္ ေဆးဝါး တုိ႔နွင့္ ဖလွယ္ရန္ လာၾကေၾကာင္း ေျပာျပ၏ ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေခၚင္းေဆာင္၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ကုိ သေဘာက်မိသျဖင့္ စကားေျပာရင္း ဆုိရင္းနွင့္ပင္ ေလာက၌ လူအခ်ိဳ႔က ဆင္းရဲ အခ်ိဳ႔က ရုပ္ေခ်ာ အခ်ိဳ႔က အၾကည္းတန္ အခ်ိဳ႔ ကက်န္းမာ အခ်ိဳ႔က ခ်ိနဲ႔လ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ မညီမမွ် ေမြးဖြားၾကသနည္း ဟူေသာ ေရဟူဒီ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား ပထမဆံုးေမးသည္ ေမးခြန္း ကုိ ေမးၾကည့္၏ ။
> ထုိအခါ ကုန္သည္ အဖြ႔ဲ ေခၚင္းေဆာင္က ခ်စ္လွစြာေသာသူငယ္ လူသားမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႔က ဆင္းရ ဲ အခ်ိဳ႔ က ရုပ္ေခ်ာ အခ်ိဳ႔ ကအၾကည္းတန္ အခ်ိဳ႔႕က က်န္းက်န္းမာမာ အခ်ိဳ႔ ကအင္အားခ်ိနဲ႔ အျဖစ္ျဖင့္ တဦးနွင့္ တဦး အသြင္မတူဘဲ ေမြးဖြားလာရသည္မွာ အတိတ္ ဘဝ က ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ တည္းဟူေသာ ကမၼသတိၱတုိ႔ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္၏ ။ ရုပ္အဆင္းအားျဖင့္ လွပေခ်ာေမြ႔၍ လွပေသာအခါ လွပ၍ က်က္သေရ ရိွေသာ အသြင္သဏၭာန္သည္ ထင္လာကာ ရုပ္အဆင္းအားျဖင့္ ဆုိးဝါး၍ စုတ္ျပတ္ေဟာင္းႏြမ္းေသာ အဝတ္တုိ႔ကုိ ဝတ္ဆင္ထားသူ တစ္ေယာက္သည္ မွန္ေရွ ႔တြင္ ရပ္လုိက္ေသာအခါ ရုပ္ဆုိး၍ က်က္သေရ ယုတ္လွသည္ အသြင္သဏၭာန္သည္ ထင္လာဘိသကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႔ လူသားတုိ႔သည္ အတိတ္ဘဝ က ကမၼသတၱိ ေကာင္းၾကသျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ခ်မ္းသာၾက၏ ။ ရုပ္ဆင္းသဏၭာန္ လွပၾက၏ ။ ပညာညဏ္ ထက္ျမက္ၾက၏ ။ က်န္းမာသန္စြမ္းၾက၏ ။ အခ်ိဳ ႔ လူသားတုိ႔ကား အတိတ္ဘဝ က ကမၼသတၱိ ညံ့ဖ်င္းၾကေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးၾက၏ ။ အရုပ္ဆုိး အၾကည္းတန္းၾက၏ ။ အသိညဏ္ ကင္းမဲ့ထုံထုိင္းၾက၏ ။ အင္အားခ်ိနဲ႔ ၾက၏ ။ ကုိယ္အဂၤ ါမျပည့္မစံုခ်ိဳ႔ တဲ့ ၾက၏ ။ ဤကဲ့သုိ႔ လူသားအခ်င္းခ်င္း တဦး နွင့္ တဦး ကြဲျပားျခားနားျခင္းမွာ အထက္ကေျပာသကဲ့သုိ႔ အတိတ္ဘဝက ကမၼသတၱိ အဆုိးနွင့္အေကာင္းအရသာျဖစ္၏ မည္သည့္ ထာဝရဘုရား သုိမဟုတ္ ေယဟုိးဝါ ၏ ဖန္းဆင္းမွဴေၾကာင့္မွ် မဟုတ္ေခ် ။ တနည္းအားျဖင့္ ဥပမာေပးရေသာ္ ဥယ်ာဥ္မွဴး တေယာက္သည္ ခ်ိဳေမြးေသာ အပင္ကို စုိက္လွ်င္ ခ်ိဳေမြးေသာအသီးစားရ၍ ခါးေသာအပင္စုိက္လွ်င္ ခါးေသာအသီး ကုိ စားရဘိသကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏ ။
> ကုန္သည္ ေခၚင္းေဆာင္ၾကီးက ေျဖလုိက္သည့္အေျဖ ကုိ ၾကားလုိက္ရေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အလြန္ဝမ္သားအားရျဖစ္ကာ သူ႔အား မည္သူေဟာၾကားသည့္တရားတုိ႔ကုိ လုိက္နာပါသနည္း ဟုေမးမိ၏ ။ ထုိအခါ ကုန္သည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးက အုိခ်စ္လွစြာေသာ သူငယ္ ကြ်ႏု္ပ္ကား ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားကုိသာ လုိက္နာက်င့္သံုး၏ ။ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ေလာကသံုးပါးတြင္ ပညာ အရိွဆံုး ျဖစ္သည္ ။ အလံုးစံုေသာ တရားတုိ႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့သိျမင္ေတာ္မူသည့္ သဗၺညုတ ေရႊညဏ္ေတာ္ရွင္လည္းျဖစ္သည္ ဓမၼစၾကာတရားရွင္လည္းျဖစ္သည္ ။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ကုိလည္း ပုိင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူသည္။ အနႏ ၱညဏ္ေတာ္ အနႏ ၱတန္ခုိးေတာ္ရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ျပန္၍ေျဖၾကား ၏ ။ ထုိအခါ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေဒသနာတုိ႔ကုိ လုိက္နာ က်င့္သံုးလုိလွသျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ မိတ္ေဆြသစ္ ကုန္သည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးအား ကြ်ႏ္ုပ္ကုိ တိဘက္ျပည္ၾကီးသုိ႔ ေခၚေဆာင္၍ ဆရာေတာ္ၾကီး တပါးထံ အပ္ႏွံေပးပါရန္ ေတာင္းပန္လုိက္၏ ။ ကြ်ႏု္ပ္က ဤကဲ့သုိ႔ ေတာင္းပန္းလုိက္ေသာ အခါ ကုန္သည္ ေခၚင္းေဆာင္ၾကီးက အုိသူငယ္ ကြ်ႏုပ္သည္ သင့္အား တိဘက္ျပည္သုိ႔ေခၚသြားလုိပါ၏ ။ သုိ႔ရာတြင္ သင္သည္ အသက္အရြယ္အား ျဖင့္အလြန္ႏုနယ္၍ မိဘနွစ္ပါးတုိ႔၏ အုပ္ထိန္းျခင္းမွ မကင္းလြတ္ေသးသျဖင့္ သင္၏ မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ သင့္အား ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္တြင္းသုိ႔ မအပ္နွံသမွ် ကြ်ႏု္ပ္သည္ သင့္အား တိဘက္ ျပည့္သုိ႔ ေခၚမသြားႏုိင္ပါ ဟု ေျဖဆုိပါသည္ ။
> ဤတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္က အုိး မိတ္ေဆြ ကုန္သည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဤကိစၥနင့္ ပတ္သတ္၍ စုိးစဥ္းမွ် မစုိးရိမ္ပါလင့္ ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ အလြန္ နုနယ္ေသာ္လည္း အသိပညာ နွင့္ ပတ္သတ္ေသာအခါ မႏုနယ္ပါ ။ ရာထူးဌာန ႏ ၱ ရအားျဖင့္ ျမင့္ မားသူတဦး ျဖစ္ပါသည္ ။ ကြ်ႏု္ပ္ ၏ ခန္႔ညားထယ္ဝါလွသည့္ ဝတ္စံုနွင့္ ဤ အထိမ္းအမွတ္လက္စြပ္တုိ႔ကုိၾကည့္
> ပါ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ဤျမိဳ ႔မွ ေရဟူဒီ ဘုန္ၾကီးမ်ား ထဲတြင္ အခ်ဳပ္ အျခာျဖစ္ပါသည္ ။ ကြ်ႏ္ုပ္ သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ မသိမျမင္ဘူးသည့္ ေယဟုိးဝါ၏ မူမမွန္ေသာတရားတုိ႔ကုိ မုန္းတီး ရြ႔ံရွာ လွသျဖင့္ သစၥတရားကုိ မရ ရေအာင္ မေတြ႔ေတြ႔ ေအာင္ ရွာေဖြေလ့လာမည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ဤေက်ာင္းကုိ စြန္႔ခြာခဲ့သူျဖစ္၏ ။ အကယ္၍သာ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သင့္နင့္ယခု ကဲ့သုိ႔ မေတြ႔ပါက သစၥတရားကုိ ရွာေဖြရန္ ေတာၾကီးမ်က္မည္းထဲသုိ႔ ေရာက္ေနမည္ျဖစ္၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သင့္နွင့္ ေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ မေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ သင္ က ေခၚသည္ျဖစ္ေစ မေခၚသည္ျဖစ္ေစ ဤျမိဳ ႔ဤေဒသမွ အမွန္တကယ္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္၏
> ကုန္သည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ရ ဲ႔ရင္ ျပတ္သားေသာစကားနွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ၾကားေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္အား တိဘက္ျပည္သုိ႔ ေခၚသြားရန္နွင့္ တိဘက္ျပည္သုိ႔ေရာက္ ေသာအခါ သူ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သည့္ ဆရာေတာ္ထံ အပ္နွံေပးရန္ သေဘာတူေလ၏ ။
>
> ကံေကာင္းေထာက္ပံသျဖင့္ ခရီးသြား ကုန္သည္တုိ႔သည္ ထုိ႔ေန႔မွာပင္ တိဘက္ျပည္သုိ႔ ျပန္ၾကရန္ စီစဥ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ခ်က္ျခင္းပင္ သူတုိ႔နွင့္ အတူတိဘက္ျပည္သုိ႔ လုိက္ပါသြားခြင့္ ရခဲ့၏ ။ ၄ လၾကာမွ် အလြန္ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ျဖင့္ ခရီးၾကမ္းနွင့္ခဲ့ၾကျပီး ေနာက္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ တိဘက္ျပည္ေတာင္ပုိင္း မြန္ဘုန္ေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ အရိယပုတၱမေထရ္ထံသုိ႔ ေရာက္ခဲ့၏ ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ တိဘက္ဘာသာစကားကုိ မတတ္ကြ်မ္းေသာ္လည္ ခရီး သြား ကုန္သည္ေခါင္းေဆာင္ ၾကီး၏ အကူညီျဖင့္ အရွင္ အရိယပုတၱ မဟာေထရ္ျမတ္၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ခုိလွံဳလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားနုိင္ခဲ့၏ ။
>
> ဆရာေတာ္ မဟာေထရ္ျမတ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္အား အစမ္းသေဘာျဖင့္ ၆ လတိတိ သူ၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးကာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့၏ ။ ထုိအခ်ိန္ ကာလအတြင္း ကြ်ႏ္ုပ္သည္ တိဘက္ဘာသာကုိေလ့လာခဲ့၏ ။ ၆ လေစ့ေသာအခါ မဟာေထရ္ျမတ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ ဆႏၵျပင္းျပမွဴကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ကာ ကြ်ႏ္ုပ္ အား သံဃာအပါး ၃၀ ေက်ာ္နွင့္ အလြန္ၾကီးမားလွသည္ ပရိသတ္ေရွ ့ေမွာက္၌ သာမေဏရ ဇီဝကိရိတ ဟူေသာဘြ႔ဲ ( ေဟျဗဘာသာအရ ေယရူခရစ္ေတာ္ ) ျဖင့္ သာမေဏ အျဖစ္ႏွင့္ သာသနာ့ေဘာင္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းခ်ီးျမင့္ေတာ္မူေလ၏ ။
>
> တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္ ၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ဟူေသာ က်မ္းသည္ စာမ်က္မွာေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ရိွရာ ထုိက်မ္းဂန္ တခုလံုးကုိ ကုန္ေအာင္ ဦးပဇင္းဟာ အၾကိမ္ ၂၀ ေက်ာ္ ထက္မနဲ ေဟာရမယ္ ျဖစ္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ အပုိင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဴပ္ ျပီး ေဟာပါရေစ ။
>
> သာမေဏရဇီဝကရိတ ( သုိ႔မဟုတ္ ) ရွင္ သာမေဏဟာ ရနွစ္ နဲ႔ ၆ လတုိင္တုိင္ ရွင္သာမေဏ တုိ႔ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာတုိ႔ကုိ က်က်နန ထိန္းသိမ္းခဲ့ေလေတာ့ အရွင္အရိယပုတၱမဟာေထရ္ျမတ္က အသက္ ၂၀ အရြယ္သုိ႔ ေရာက္တဲ့ အခါ ရဟန္းေတာ္အျဖစ္ ဥပသမၸဒါ ျပဳေပးေတာ္မူသတဲ့ ။
>
> ရဟန္းေတာ္အရွင္ကိရိတ ဟာ စိတ္အားလဲထက္သန္ ဗုဒၶရ ဲ႔ တရားကုိလဲ အလြန္ယံုၾကည္ကုိးစား ေတာ္မူတဲ့အတြက္ စာေပ ပရိယတ္ကုိလဲ တဖက္က သင္အံ က်က္မွတ္ တဖက္က သမထတရားတုိ႔ကုိ ေလ့လာအားထုတ္ေနေလေတာ့ မၾကာမီအတြင္းမွာ စ်ာန္အဘိညာဥ္ေတြရျပီး တန္ခိုးေတြကုိ ျပႏုိင္လာသတဲ့ ။ သူရဲ ႔ ဆရာေတာ္ အရွင္အရိယပုတၱကလဲ ရဟႏ ၱာတပါးျဖစ္ေလေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ ႔ အနာဂတ္အေရးကုိသိျမင္ေတာ္မူသတဲ့ ။
> ခရစ္ေတာ္ဟာ အလြန္ဆုိးဝါးတဲ့ ေသျခင္းတရားနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳရမဲအေရးကုိ ျမင္ေတာ္မူသတဲ့ ။ ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္ ဇီဝကိရိတက သူ႔အရပ္ သူ႔ဌာနသုိ႔ ျပန္ရန္ အခြင့္ေတာင္းေတာ့ အခြင့္မျပဳဘဲ ျငင္းဆန္ေနသတဲ့ ။ ဒါေပမဲ့ တၾကိမ္မွ်သာ အဟုတ္ဘဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ေလေတာ့......
> အုိ ခ်စ္သား ဇီဝကိရိတ ခ်စ္သား ဟာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆုိလွ်င္ ခ်စ္သားအား သြားခြင့္ျပဳမယ္ ဆရာေတာ္လုိလားတဲ့အခ်က္ေတြ ကေတာ့
> (၁) အကယ္၍ ေရဟူဒီလူမ်ိဳး မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကၠသေရလ လူမ်ိဳး မ်ားက သင့္အား တံေတြးမ်ားေထြး၍ ရံွဳ ့ခ် ကဲ့ရ ဲ႔ၾကသည့္တုိင္ေအာင္ ၊ ခဲအုတ္မ်ားႏွင့္ ေပါက္ သည့္ တုိင္ေအာင္ ဆဲေရးတုိင္းထြားသည့္တုိင္ေအာင္ ခ်စ္သားက ခ်စ္သား၏ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ တန္ခုိးကုိ အသံုးျပဳ၍ မတုံ႔ျပန္ပါႏွင့္။
> (၂) အကယ္၍ တစံုတစ္ေယာက္ေသာသူက သင့္အား မဟုတ္မမွန္ မတရားသျဖင့္ စြပ္စြဲသည့္တုိင္ေအာင္ ခ်စ္သားက ပကတိတည္ျငိမ္ေသာ သေဘာႏွင့္သီးခံရ မည္ျဖစ္၏ ။
> (၃) အကယ္၍ တစံုတေယာက္ေသာ သူက သင္၏ မ်က္ေမွာက္မွာပင္ ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ၄င္း တရားေတာ္ျမတ္ကုိ၄င္း သဲဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တုိ႔ကုိ၄င္း သြားပုပ္ေလလြင့္ မတရားသျဖင့္ ေျပာသည့္တုိင္ေအာင္ နည္းပရိယာယ္ ကုိသံုးလ်က္ သူတုိ႔၏ မုိက္မွားမူကုိ သိျမင္လာေအာင္ ေဟာေျပာ ညြန္ျပရမည္ ျဖစ္၏ ။ အေၾကာင္းေသာ္ကား သူတုိ႔သည္ ဘာမွ်မသိမျမင္ နားမလည္ၾက၍သာ ျပဳၾကျခင္းျဖစ္ရာ သူတုိ႔အား အျပစ္မွ ခြင့္လြတ္ရမည္ျဖစ္၏ ။
> (၄) အကယ္၍ တစံုတေယာက္ေသာသူက အထင္အျမင္လြဲမွားသည္ရိွေသာ္ နားလည္လာသည့္တုိင္ေအာင္ ဥပမာ ဥပေမယ်မ်ားကုိေဆာင္ကာ ေဟာေျပာ ရွင္းလင္းျပရမည္ျဖစ္၏ ။
> (၅) မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သင့္အား ကန္႔လန္ဆန္႔က်င္ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ သင္၏ ရန္သူမ်ားအား မုန္းတီးျခင္း ေဒါသျဖစ္ျခင္း စသည့္ အရိပ္လကခဏာ တုိ႔ကုိ မျပပါႏွင့္ ။
> (၆) သင္သည္ အခါမလပ္ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ စိတ္ဓာတ္ နွင့္ စ်ာန္ အဘိညာဥ္ တရားတုိ႔ကုိ ပြားမ်ားပါေလ ။ ေမတၱာကမၼဌာန္းကုိ ပြားမ်ားကာ ကမာၻေလာက ၾကီး တဝွမ္းလံုးကုိ သင္၏ ေမတၱာျဖင့္ လြမ္းမုိးပါေစ ။
> (၇) အကယ္၍ တစံုတေယာက္ေသာသူ ( သုိ႔မဟုတ္ ) လူတစုက သင့္အား ရုိက္နွက္ သတ္ျဖတ္ေစကာမူ ေသသည္အထိ အသိတရားကင္းမဲ့စြာ မုိက္မွားသူတုိ႔ အေပၚတြင္ ေမတၱာ ဂရုဏာ တရားမ်ား ပြားမ်ားကာ ေနာက္ဆံုး ေသသည့္အခ်ိန္ အထိ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ ဂုဏ္ေတာ္ တရားကုိ အခါမလပ္ ဆင္ျခင္ေအာက့္ေမ့ပါေလ ။ သုိ႔မွသာလွ်င္ သင္သည္ ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ အလြန္ခ်မ္းသာသုခ နွင့္ျပည့္စံုေသာ ျဗဟၼာဘံု သုိ႔ ေရာက္မည္ ျဖစ္၏ ။
> ခ်စ္သား သင္သည္ ဤအခ်က္ ၇ ခ်က္ ကုိလုိက္နာ က်င့္သံုးပါမည္ဟု ဂတိေပးလွ်င္ သင္သည္ ေရဟူဒီလူမ်ိဳး မ်ားအား မည္သည့္နည္းနွင့္မွ် မျပဳျပင္ မေျပာင္းလဲ နုိင္မွန္းကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ သင္၏ တရားမ်ားကုိ အထင္အျမင္မွားကာ သင္ ကြယ္လြန္ျပီး ေနာက္ သင္ေဟာ ေျပာသည့္တရားတုိ႔ထဲမွ ( ၁) ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္း (၂) ဂရုဏာပြားမ်ားျခင္း (၃) ေလးစားျခင္း (၄) ဥပကၡာျပဳျခင္း (၅) သီးခံျခင္း (၆) အျပစ္မွ ခြင့္လြတ္ျခင္း (၇) ၾကိဳပမ္းအား ထုတ္ျခင္းစသည့္ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိသာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၍ သင္၏ နာမည္ျဖင့္ သာသာ အယူဝါဒ တရပ္ကုိ ထူေထာင္ ၾကလိမ့္မည္ ဟူ၍ အမိန္႔ရိွကာ အရိယပုတၱမေထရ္ျမတ္ဟာ ဇီဝကိရိတ အား ျပန္ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္ ။ ဇီဝကိရိတ ကလဲ သူ႔၇ဲ ဆရာေတာ္ အမိန္႔ရိွေတာ္မူတဲ့ အခ်က္လက္ေတြကုိ ေသသည္အထိ လုိက္နာက်င့္သံုးပါ့မယ္လုိ႔ ဂတိကဝတ္ျပဳျပီးသူ၇ ဲ႔ ေနရပ္ဌာနသုိ႔ ျပန္လာခဲ့တယ္ ။
> အဲဒီေနာက္မွာ ယုဒယာျမိဳ ႔မွာ ခရစ္ေတာ္ ပထမဆံုး တရားေဟာတဲ့အခါမွာ တရားနာသူေတြက သူ႔ကုိ တံေတြးနဲ႔ေထြးၾကတယ္ ။ သူေဟာတဲ့ တရားေတြဟာ ေဟဟုိးဝါ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ ႔ တရားေတြ မဟုတ္ဘဲ ဗုဒၶ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေဟာတဲ့ တရားေတြသာ ျဖစ္တယ္ဆုိျပီး သူ႔ကုိ ဝုိင္းျပီး ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိၾကတယ္ ။ ေဂ်ရုဆလင္နဲ႔ ဘာသလီဟန္ျမိဳ ႔ မွာ ေဟာျပန္ေတာ့လဲ ဒီအတုိင္းဘဲ ျဖစ္ရျပန္တယ္ ။ သူတုိ႔က သူေဟာေျပာတဲ့ တရားေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ဘဲေကာင္းေကာင္း တနည္းနည္းနဲ႔ တုိက္ဖ်က္ကာ ရွံဳ ႔ခ် ပုတ္ခတ္က်သတဲ့ ။
ဒီလုိအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အခါမွာ ခရစ္ေတာ္က သူရဲ ႔ ဆရာ အရိယပုတၱမေထရ္က သူ႔ကုိမွာ လုိက္တဲ့ ပရိယာယ္သံုးရမယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိအမွတ္ရျပီး သူေဟာတဲ့ တရားဟာ ေယဟုိးဝါေဟာ တဲ့တရား မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ လွည္စားျပီး ေျပာလုိက္သတဲ့ ။ အမွန္ကေတာ့ သူဟာ ပရိယာယ္သံုးရမယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ အဓိပၸါယ္ေကာက္မွားျပီး ယခုလုိ လွည့္စားလုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္ ။ အဲဒီလုိအလွည့္စားမွားလုိက္တဲ့ အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဟာ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာ ကပ္ျပီး ေရဟူဒီ ဘုန္းၾကီးမ်ားနဲ႔ ေရာမလူမ်ိဳးတုိ႔ ရ ဲ႔အသတ္ခံသြားရသတဲ့ ။
> ခရစ္ေတာ္ဟာ တန္ခုိးျပာဋိဟာေတြ ျပနိင္ေပမဲ့ ေရဟူဒီ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေရာမလူမ်ိဳးေတြရဲ ႔ ႏွိပ္စက္မွဴေတြကုိ ေသသည္ အထိ တည္ျငိမ္စြာနဲ႔ဘဲ ခံသြားရရွာတယ္ ။ သူဟာ သူရ ဲ႔ ဆရာက မွာလုိက္တဲ့ အတုိင္း မည္သည့္စ်ာန္အဘိညာဥ္ မွ် မသံုးဘဲ တကယ့္ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ျပီျပီ ေသျခင္းတရားကုိ ရင္ဆုိင္သြားခဲ့တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ေရဟူဒီ လူမ်ိဳးေတြဟာ ခရစ္ေတာ္လုိသူေတာ္ေကာင္း တေယာက္ရ ဲ႔ အသက္ကုိ ရက္ရက္ စက္စက္ သတ္ျဖတ္မိၾကတဲ့အတြက္ ယေန႔အထိ ကုိယ္႔တုိင္းျပည္ရယ္လုိ႔ လက္ညိဳးထုိးျပစရာ တုိင္းျပည္မရိွ ဘာမရိွနဲ႔ ကေလကဝ ျဖစ္ေနၾကတာေပါ့ ။
>
> အဲဒီပါေမာကၡ မစၥတာ ဂုိးရစ္(ခ္) ေတြ႔ ရိွထားတဲ့ မွတ္တမ္း အရ ခရစ္ေတာ္ဟာ ထာဝရ ဘုရားသခင္ရ ဲ႔ သားေတာ္မဟုတ္ဘူဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းၾကီး လက္ခံနုိင္ျပီ မဟုတ္လား ။ ဒါေပမဲ့ သူက ကြ်ႏ္ုပ္ကား ထာဝရ ဘုရားသခင္ ေယဟုိးဝါ၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ စကားကုိေျပာကာ ေရဟူဒီ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ကၠသေရလ လူမ်ိဳးေတြကုိ သူ႔တရားကုိ လုိက္နာၾကျပီး သူ႔ေနာက္ကုိ လုိက္လာေအာင္ ပရိယာယ္သံုးခဲ့တယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သူရ ဲ႔ဆရာေတာ္ က နိမိတ္ဖတ္လုိက္တဲ့ အတုိင္းဘဲသူရ ဲ႔ ေနာက္လုိက္ေတြက သူရ ဲ႔ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကုိ တမ်ိဳးတဖံု သူတုိ႔ လုိသလုိဆြဲသံုးၾကျပီး ေယဟုိးဝါ ကုိေရာ္ ခရစ္ေတာ္ကုိပါ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကတယ္ ။
>
> ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေယဟုိးဝါ ထာဝရ ဘုရားသခင္၏ ဓမၼေဟာင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ျပီး ဓမၼသစ္ကုိ တီထြင္သည္ ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဘုရားတန္ေဆာင္းေဟာင္းကုိ ျဖိဳဖ်က္၍ ဘုရားတန္ေဆာင္းအသစ္ကုိ တည္ေဆာက္သည္ ။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အေရေတာ္ကုိ လွီးျဖတ္၍ သာဘာအယူဝါသေရးရာအရ ကင္းပြန္းတပ္သည္ထံုးတမ္းဓေလ့ကုိ တီထြင္သည္ ။ ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ရ ဲ႔ သံုးခြန္းတည္းေသာစကားတုိ႔ကုိ သူရ ဲ႔ ေနာက္လုိက္မ်ားက မွားယြင္းတဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ေကာက္ယူခံၾကတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ဒီစကားေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူရ ဲ႔ ဘာသာ အယူဝါဒကုိ ေယဟုိးဝါရ ဲ႔ ဘာသာ အယူဝါဒနဲ႔ လံုးဝမတူေၾကာင္းကုိ အထင္အရွား သိျမင္ႏုိင္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေတြက ဒါကုိ နားမလည္ၾကေသးဘူး ။ သေဘာမေပါက္ၾကေသးဘူး ။ ခရစ္ေတာ္ရ ဲ႔ သြန္သင္ေဟာေျပာ ခ်က္ေတြရ ဲ႔အနက္ အဓိပၸါယ္ကုိ နားမလည္ၾကေသးဘူး ။
>
> အထက္က ဦးပဇင္း ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ တကယ့္တိက် မွန္ကန္တဲ့ သက္ေသ သာဓက ေတြ အျပင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ထာဝရ ဘုရားသခင္ရ ဲ႔သားေတာ္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ေနာက္ထပ္သက္ေသ သာဓက ျပပါဦးမယ္ ။ ထာဝရ ဘုရားသခင္ရ ဲ႔တရား ေတြနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ေဟာတဲ့ တရားေတြရ ဲ႔ျခား နားခ်က္ေတြကုိ တကယ္တမ္းစီစစ္ၾကည့္တတ္ရင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ထာဝရ ဘုရားသခင္ရ ဲ႔ ရန္သူ တနည္းအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လြယ္လင့္တကူသိျမင္နိင္ပါတယ္ ။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲမွာ ထာဝရဘုရားသခင္က အျဗဟမ္အား
>
> အကယ္၍သင္၏ မ်က္လံုးကုိ တစံုတေယာက္ေသာသူက ထုိးေဖာက္၍ ယူသြားခဲ့သည္ရိွေသာ္ ထုိသူ၏ မ်က္လံုးကုိလည္း သင္က ထုိးေဖာက္၍ယူေလ ။ အကယ္၍ တစံုတေယာက္ေသာ သူက သူ၏နွာေခါင္းကုိ လွီးျဖတ္သည္ရိွေသာ္ ထုိသူ၏ နွာေခါငး္ကုိ သင္ကလည္း လွီးျဖတ္ပစ္ပါေလ ။ အကယ္၍ တစံု တစ္ေယာက္ေသာသူက သင္၏ အသက္ကုိ သတ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ရိွေသာ္ သင္ကလည္း ထုိသူ၏ အသက္ကုိ သတ္ျဖတ္ပါေလ ။ ငါကား ေဒါသတရားျဖင့္ ထုံအပ္သည့္ထာဝရဘုရား သခင္တည္း ။ ငါသည္ သင့္အား လက္စားေခ်ေရး တရားအျမိဳက္ေဆးကုိ တုိက္ေကြ်းေတာ္မူ၏ ဟုအေလး အနက္ေဟာေျပာေတာ္မူခဲ့တယ္ ။
>
> ဒါေပမဲ့ဂရုဏာတရား ပြားမ်ားလွတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကေတာ့ အကယ္၍ တစံုတေယာက္ေသာသူက သင္၏ျခံဳေစာင္ကုိ ယူသြားခဲ့သည္ရိွေသာ္ သင္၏ အက်ၤီကုိပါ ခြ်တ္၍ လွဴဒါန္းေပးကမ္းပါေလ ။ အကယ္၍ တစံုတေယာက္ေသာ သူက သင္၏ လက္ယာဘက္ပါးကုိ ရုိက္ခဲ့သည္ရိွေသာ္ ထိုသူအား သင္၏ လက္ဝဲဘက္ ပါးကုိပါ ရုိက္ပါေစ ။ အစစကုိ သီးခံပါ ။ သီးခံျခင္းသည္သာလွ်င္ ကုသုိလ္တရားမ်ားကုိ ပြားမ်ားေပးေစႏုိင္သည္ ။ သင္၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ သင့္ကုိယ္ကုိ ခ်စ္ခင္သကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ခင္ပါ မည္သည္ သက္ရိွသတၱဝါ ကုိမွ် အႏ ၱရယ္ မျပဳပါနွင့္လုိ႔ သူရ ဲေနာက္လုိက္ေတြကုိ ေဟာေျပာ သြန္သင္ခဲ့တယ္ ။
> ထာဝရဘုရား ေယဟုိးဝါနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ေဟာတဲ့ ဒီတရားနွစ္ခုဟာ တခုနဲ႔တခု စပ္လုိ႔ဟပ္လုိ႔မရေအာင္ ကြာျခားေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေယဟုိးဝါရ ဲ႔သားေတာ္မဟုတ္ပဲ ထာဝရဘုရား ေယဟုိးဝါရ ဲ ၇န္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိအသိညဏ္ရိွတဲ့သူတုိင္း အထင္အရွား နားလည္ သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ပါတယ္ ဒီနည္းနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ဟာ ထာဝရဘုရား ေယဟုိးဝါရ ဲ႔ ဓမၼေဟာင္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္ ေယဟုိးဝါရ ဲ႔ ဘုရားတန္ေဆာင္း ကုိ ဖ်က္ ဆီးခဲ့တယ္ အေရးျပားလွီျဖတ္ျပီး ဘာသာအယူဝါဒဆုိင္ရာ ကင္ပြန္းတပ္ ထံုးတမ္းဓေလ့ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့တယ္ ။
> ဒီေန႔ရာမွာ အခြင့္သင့္လုိ႔ ခရစ္ေတာ္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာျခင္းဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ဦးဇင္း အက်ဥ္ခ်ဳပ္ သေဘာ နည္းနည္းေဟာခ်င္ပါတယ္ ခရစ္ေတာ္ ေသျပီး တတိယေျမာက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ရွင္သန္လာတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဦးေႏွာက္ ေကာင္းေကာင္း နဲ႔ တီထြင္လုိက္တဲ့ ဇတ္လမ္းကေလးတပုဒ္ျဖစ္တယ္ ။ ဒီဇတ္လမ္းကုိ တီထြင္ လုိက္တဲ့ လူကေတာ့ ျပည္တန္ဆာ လုပ္စားတဲ့ျပစ္မွဴနဲ႔ ေရဟူဒီ တရားရံုးက အမိန္႔ အရ ေရဟူဒီ ေတြက ခဲနဲ႔ ဝုိင္းေပါက္ျခင္းခံရတဲ့ ေမရီ မက္(ဂ္) ဒါလီနာ ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ျဖစ္တယ္ ။
> ေဟဟုိးဝါ သကၠရာဇ္ ( ၃၂၀၁) ခုနွစ္မွာ ေရာမလူမ်ိဳး ဘုရင္ခံ ပြန္တီယပ္(စ္) ပစ္ေလးက ခရစ္ေတာ္ ကြယ္လြန္ျခင္းနဲ႔ လိမ္လည္လုပ္ၾကံထားေသာ ျပန္လည္ ရွင္လာျခင္း ဆုိေသာ စာတမ္းတေစာင့္ကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္ ဒီစာတမ္းကေတာ့
> ဘက္သလဟမ္ျမိဳ ႔မွ ေမရီ၏ သား အင္နာေယရူခရစ္၏ ေျမးသည္ ေယဟုိးဝါ၏ အယူဝါဒကုိ မထီမဲ့ျမင္ ေသးသိမ္ ယုတ္ညံ့ေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္ ဟူေသာ ေရဟူဒီဘုန္ၾကီး မ်ား၏ တရားစြဲဆုိခ်က္အရ ေရာမလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဥပေဒအရ ၎အား ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကုိ ကားတင္၍ ကြပ္မ်က္ေနက် ျဖစ္သည့္ ဆီႏုိင္ေတာင္ထိပ္မွ လက္ဝါးကပ္တုိင္၌ ကားတင္၍ ကြပ္မ်က္ပစ္လုိက္၏ ။ ထုိ႔ေနာက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တုိ႔အား ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းကုိ မည္သူမွ် တူးေဖာ္ေရႊ ႔ေျပာင္းျခင္း မျပဳရဟု အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ထားေသာ္လည္း ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ တုိ႔က တူးေဖာ္ေရႊေျပာင္းပစ္မည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ်ား ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ သူ၏ အေလာင္းကုိ ေက်ာက္ဂူထဲတြင္ ျမဳပ္ျပီး အလြန္ၾကီးမားေသာ ေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားကုိ တင္ထားေလ၏ ။ ၎ျပင္ ေရာမစစ္သည္ ေတာ္ ၅၀ ကုိ အေစာင့္ခ်ထားေလ ၏ ။ ခရစ္ေတာ္သည္ တန္ခုိးျပာဋိဟာတုိ႔ ကုိ ျပသႏုိင္သူျဖစ္ရကား ေရာမ လူမ်ိဳးဘုရင္သည္ သူတဖန္ျပန္၍ ရွင္လာမည္ ကုိ စုိးရိမ္လွသျဖင့္ အေစာင့္ စစ္သားမ်ားအား အထူးဂရုတစုိက္ ေစာင့္ၾကပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏ ။ ခရစ္ေတာ္အသတ္ခံရပီး ဒုတိယည၌ ေမရီမက္(ဂ္) ဒါလီနာ သည္ ကေခ်သည္အဝတ္တုိ႔ကုိ ဝတ္ဆင္ျပီး ေဆးစပ္ထားသည္ အရက္နီကုိ ဖန္တေဂါင္းတခုထဲတြင္ ထည့္ကာ ခရစ္ေတာ္ျမဳပ္ရာ ေက်ာက္ဂူအနီး သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏ ။ ေရာမစစ္သည္ေတာ္တုိ႔က မက္(ဂ္)ဒါလီနာသည္ ခရစ္ေတာ္အား တကယ္တမ္း ၾကည္ညုိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းကုိ ၄င္း ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းကုိ လာေရာက္၍ ယူသည့္သူ႔အေၾကာင္းကုိ၎ မသိၾကေသာေၾကာင့္ သူ႔အား သူတုိ႔ ေရွ ႔တြင္ ကခုန္သီဆုိခြင့္ ျပဳထားမိၾက၏ ။ သူ သည္ ဆုိရကရ ၍ ေမာလာေသာအခါ အရက္ဖန္တေဂါင္းကုိ ဖြင့္၍ ေသာက္ဟန္ ျပဳေလ၏ ။ သဘာဝ အေလွ်ာက္ အရက္ကုိ တပ္မက္ၾကသည့္စစ္သား ေတာ္ တုိ႔သည္ မက္(ဂ္) ဒါလီနာ က သူတုိ႔ အား အရက္တေဂါင္းကုိေပးလွ်င္ အားပါတရေသာက္ေလ၏ ။ စစ္သည္ေတာ္တုိ႔သည္ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ သည့္ ေဆးမ်ားကုိ ခပ္ထားသည့္ မက္(ဂ္) ဒါလီနာ ၏ အရက္ကုိ တဖန္ခြက္စီ ေသာက္ၾက၏ ။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာ အခါ ေဆးစပ္ထားသည့္ အရက္တန္ခုိး ေၾကာင့္ နွစ္ႏွစ္ ျခိဳက္ျခိဳက္ ၾကီး အိပ္ေပ်ာ္ၾကရာ ၃ရက္ၾကာမွ ႏိုးၾက၏ ။ ေရာမ စစ္သည္ေတာ္မ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အတြင္း မက္(ဂ္)ဒါလီနာ သည္ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္တုိ႔ကုိ စုကာ ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းျမဳပ္နွံထားသည့္ ဂူေပၚမွ ေက်ာက္စုိင္ေက်ာက္တံုးၾကီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွား ပစ္ၾက၍ အေလာင္းကုိတူေဖာ္ယူကာ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား မသိသည့္ ေနရာသုိ႔ တိတ္တဆိတ္ ေျပာင္းေရႊ ႔ ျမွဳပ္ႏွံလုိက္၏ ။ ေနာက္တေန႔ နံနက္ေစာေစာ အခ်ိန္တြင္ ေမရီမက္(ဂ္) ဒါလီနာ သည္နန္းေတာ္ တရားလြတ္ေတာ္ ေစ်းႏွင့္ ဇတ္ရံုမ်ားသုိ႔သြားရာ လမ္းေလးခြ၌ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္မ်ား စြာတုိ႔ကုိ စုရံုး၍ အုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေယရူသခင္အား သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ အခ်င္းတုိ႔ ၾကည့္ၾကကုန္ေလာ့ .. ေယရူကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ က်က္သေရ ရိွလွစြာေသာ ရုပ္သဏာန္ ေတာ္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ၾကေလာ့ ။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကား ေကာင္းကင္ဘံုနန္းသုိ႔ ၾကြျမန္းေတာ္မူလ်က္ရိွသည္ကုိ ၾကည့္ၾကကုန္ေလာ့ ဟု ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ၾက ေလသည္။
> ေရဟူဒီမ်ားး ေရာမလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္သူတုိ႔က သင္၏ ခရစ္ေတာ္အား အဘယ္မွာနည္း ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံနန္းသုိ႔ ၾကြျမန္းလ်က္ရိွသည္ဟု သင္တုိ႔က မည္မွ်ပင္ ဟစ္ေအာ္ ၾကြားဝါေနၾကေသာ္လည္း ငါတုိ႔သည္ မျမင္ေခ်တကား ။ သင္တုိ႔သည္ လိမ္ လည္ေနျခင္းသာျဖစ္၏ ဟု ျပန္၍ေျပာၾက၏
> ထုိအခါ ေမရီမက္(ဂ္) ဒါလီနာက
> ခရစ္ေတာ္အား ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္၍ အေရျပားကုိ ျဖတ္သည့္ထုံးတမ္းဓေလ့ကုိ မလုိက္နာ မက်င့္သံုးသူတုိ႔သာ ခရစ္ေတာ္ေကာင္းကင္ဘံုနန္းသုိ႔ ၾကြျမန္း ေတာ္မူသည္ ကုိျမင္ၾကရေခ်မည္ ။ သခင္ေယရူကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ သက္ဝင္ ယံုၾကည္မူမရိွဘဲ သတ္ျဖတ္လုပ္ၾကံ သည့္ သင္တုိ႔ ဒိဌိ မ်ားကား ခရစ္ေတာ္ ကုိျမင္ရမည္မဟုတ္ေခ် သင္တုိ႔ ၾကည္ၾကေလာ့ ထာဝရဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္က သူ၏ ဂူေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအားႏွင့္မွ ေရႊနိင္ေသာ ေက်ာက္တံုးၾကီးကုိ ေရႊျပီးလွ်င္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ခြဲပစ္သည္ကုိ ေတြ႔ၾကရမည္။ ၎ျပင္ ေရာမစစ္သည္ ေတာ္ (၅၀) ကုိ တမန္ေတာ္က မူးေမ့ ေနေအာင္ ရုိက္နက္ထုေထာင္းခဲ့သည္ ကုိလည္းၾကည့္ၾကဦးေလာ ဟုဆုိျပန္သည္
> ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္တုိ႔က မည္မွ်ပင္ ဟစ္ေအာ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘုံနန္းသုိ႔ ၾကြျမန္းသည္ကုိ မျမင္ရသည့္ အစုိးရအဖြဲ႔ အာဏာပုိင္မ်ားက ေရဟူဒီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရာမလူမ်ိဳး တုိ႔သည္ ဆီႏုိင္ေတာင္ထိပ္ေပၚသုိ႔ တက္ၾကည့္ၾကရာခရစ္ေတာ္ ၏ ဂူေပၚတြင္တင္ထားသည့္ ေက်ာက္တံဳးၾကီးႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းကုိ မေတြ႔ရၾကေတာ့ေခ် ။ ၎ျပင္ ေရာမစစ္သည္ေတာ္တုိ႔ မူးေမ့ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေလ၏ ။
>
> ဤ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဘာတခုမွ် မသိလုိက္ၾကေသာ ေရာမစစ္သည္ေတာ္တုိ႔အား ေရာမအာဏာပုိင္တုိ႔က ေထာင္ထဲသုိ႔ ပုိ႔ၾက၏ ။ သုိ႔ရာတြင္ တတိယေန႔၌ ေရာမစစ္သည္ေတာ္တုိ႔သည္ သတိရလာၾက၍ မက္(ဂ္) ဒါလီနာ က သူတုိ႔ကုိ အကအဆုိျဖင့္ ေျဖေဖ်ာ္ျပီးေနာက္ ေဆးစပ္ထားသည့္ အရက္ကုိ တုိက္ေၾကာင္း ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔ သတိလစ္သြားေၾကာင္းျပန္ေျဖၾကေလ၏ ။ ဤကဲ့သုိ႔ အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကုိ သိေသာအခါ ေရာမအာဏာပုိင္တုိ႔သည္ မက္(ဂ္) ဒါလီနာ ႏွင့္ တကြ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ေရဟူဒီမ်ားႏွင့္ ကၠသေရလ လူမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီး၍ ေခါင္းျဖတ္ပစ္လုိက္ၾက၏ ။
> ဒါဟာ ေရာမဘုရင္ ပစ္ေလးရ ဲ႔ မွတ္တမ္းဘဲ ။ ခရစ္ေတာ္ ဟာ တန္ခုိး ျပဋိဟာ ေတြ ျပႏုိင္တာကေတာ့ မွန္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သူကုိယ္တုိင္က အသက္ ေသသြားျပီးျဖစ္ေတာ့ ဒီတန္ခုိးျပာဋိဟာေတြကလဲ ဘာမွအသံုးမဝင္ေတာ့ဘူးေပါ့ ။ ခရစ္ေတာ္ဟာလဲ တျခားသတၱဝါေတြလုိပဲ ေသျပီးေနာက္ျပန္မရွင္ ႏုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့ ။
> ဝစ္လဆင္ ။ တပည္ေတာ္တုိ႔ တခါမွ မၾကားဘူးတဲ့အ ခု ဆရာေတာ္ေဟာေျပာေတာ္မူတဲ့ ေရာမဘုရင္ခံ ပစ္ေလးရ ဲ႔ မွတ္တမ္းကုိၾကားရေတာ့မွဘဲ ခရစ္ေတာ္ဟာ တိဘက္ျပည္က ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတပါးရ ဲ႔ တပည့္သာဝက ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူေျပာျပတဲ့ တရားေတြနဲ႔ ဗုဒၶရ ဲ႔ တရားမ်ားနဲ႔ တူေနေၾကာင္း ကုိတပည့္ေတာ္သိရပါတယ္ ။ ေနာက္တခုက ေတာ့ သူဟ အရိမိေတယ်ဘုရား အေလာင္းေတာ္မဟုတ္တဲ့ ဆရာေတာ္တုိ႔လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္တပါး ျဖစ္ေၾကာင္း စ်ာန္အဘိညာဥ္ ရေၾကာင္းတုိ႔ကုိလဲ တပည့္ေတာ္လက္ခံပါတယ္ ။ သူလဲဘဲ ပထဝီ ေတဇာ ဝါေယာ အာေပါဆုိတဲ့ ဓါတ္ေလးပါး အေဆာက္အဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အသက္ေသျပီးတဲ့ေနာက္ ျပန္ျပီး တဖန္မထႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆုိတာလဲ တပည္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါျပီ ဆရာေတာ္ ။
> ဆရာေတာ္ဟာ ဘာသာအရပ္ရပ္ႏွင့္တကြ သိပၸံပညာ ကုိပါ ႏွံနွံစပ္စပ္ အသိျမင္မ်ားတဲအတြက္ တပည့္ေတာ္က ဆရာေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳပါတယ္ ။ အခု ဆရာေတာ္ ေဟာျပတဲ့အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိလဲ တပည္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္ဆရာေတာ္ ။
> ဤတြင္ ပရိသတ္က သာဓု အႏုေမာဒနာ ေခၚၾကေလသည္။။။။
>
> ဘယ္သူ.ကိုမွေစာ္ကားတာမဟုတ္ပါဘူး။ Subjectအတိုင္းပါ။ ဘယ္ဘာသာ၀င္ကိုမွေစာ္ကားလိုတဲ.စိတ္မရွိပါဘူး။ ဒီအတိုင္းဘဲပို.ေပးတာပါ။
from fwd.....zawtk
Today, there have been 1 visitors (55 hits) on this page!


www.zawtk.mmgenius.com

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ဒီမွာေျပာလုိ႕ရတယ္
ဘာေန႕လဲ ဆုိတာ ၾကည့္မယ္
ေရာင္စံုငါးေလးေတြ အစာေကၽြးမယ္

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ေရဒီယုိ
အျဖဴေရာင္သံစဥ္
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
ကၽြန္ေတာ့ဆုိဒ္ေလးသို႕ေရာက္လာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. ေနာက္လည္းလာလည္ၾကပါအံုးေနာ္...