မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သုိ႕ ေရာက္လာၾကသူအားလံုး ရႊင္လမ္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ
     Home
     အင္တာနက္
     ေဆာင္းပါး
     နည္းပညာမ်ား
     ကဗ်ာမ်ား
     ဟာသမ်ား
     ဒႆနစာစုမ်ား
     => ဆရာေအာင္သင္း၏အႀကံေပးခ်က္
     => သင္၏စိတ္ထား
     => လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေရး
     => ဓနဥပေဒသ(၅)ရပ္
     => ဘ၀အတြက္စာတုိမ်ား
     => မေအာင္ျမင္ျခင္း (၄၅)ခ်က္
     => အခ်ိန္ သည္
     => နီတိ စကား
     => ဘီလ္ဂိတ္ ရဲ႕စကား
     => EQ & IQ
     => ေရြးခ်ယ္ျခင္း
     => ထင္းခုတ္သမား၂ဦး
     => စိတ္၏အကြာအေ၀း
     => ျပန္ခ်ထားခဲ့ပါ
     => ဆံုးမစာ
     => Ten Topics
     => ေဒါသနည္းေအာင္ေနနည္း
     => စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့ကစားနည္း
     => အားတက္ေစသည့္. စကားလံုးမ်ား
     => ♥ေမ်ာက္တစ္အုပ္နဲ႕ ဦးထုပ္သည
     ဓမၼဒါန
     ျမန္မာWebSiteမ်ား
     အမွတ္တရ
     ဘေလာ့ Roll
     မဂၢဇင္းေလးေတြ
     ေက်ာက္ကြင္း၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ
     မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္
     က်န္းမာေရး
     သတင္းမ်ားမိုးေကာင္းကင္ - EQ & IQ


EQ လား IQ လား

        လူတစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္လုိအပ္ခ်က္
မွာ
ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္(IQ) မဟုတ္။ ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္း(IQ)ျဖစ္ေၾ
ကာင္း
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ စိတ္ပညာ႐ွင္ နီးယဲလ္ဂုိးလ္မန္းက
ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမား တစ္ေထာင္ခန္႔ကုိ
သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႕႐ွိမႈအရ (IQ)ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သူ ၂၅%၊
(EQ)ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သူ ၇၅% ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။

        ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္ေကာင္းေသာ
ဘြဲ႕ရပညာတတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္
ေယာက္သည္ ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္း
ည့ံဖ်င္းသျဖင့္
လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္မႈမရ၊ အလုပ္မွ ထြက္ခဲ့ရေလၿပီ။ ထုိအလုပ္ကုိ
ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ၿပီး ဘြဲ႕မရေသာ္လည္း
ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္းျမင့္သည့္
အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္႐ုံမက
ထုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လုပ္ငန္းတြင္ ႐ွယ္ယာ၀င္တစ္ေယာက္ပင္
ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း
နီးယဲလ္ဂုိးလ္မန္းသုေတသနျပဳရာ၌ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရသည္။

        (EQ)ႏွလုံးရည္ျပကိန္း (Emotional Quotient)သည္ အက်င့္စာရိတၱႏွင္
စိတ္ေနသေဘာ သဘာ၀၏ အရည္အေသြးပင္ျဖစ္သည္။

        ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္း (EQ)ျမင့္သူသည္ -

(၁)     ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အကဲျဖတ္သိႏိုင္ျခင္း (Self Evaluation)

(၂)     ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္လႈံ႕ေဆာ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း
(Impulse Control)

(၃)     ကုိယ့္သိကၡာကုိယ္ေစာင့္ျခင္း (Self Oiscupline)

(၄)     တစ္ဖက္သားအေပၚ စာနာေထာက္ထားငဲ့ညာႏိုင္စြမ္း႐ွိ
ျခင္း (Compassion)

(၅)     တစ္ဖက္သား၏ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ကုိ
ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးႏိုင္စြမ္း႐ွိျ
ခင္း
(Praise)

(၆)     မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ျခင္း (Positive
Thinking)
……………………… စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသူျ
ဖစ္သည္။ ထုိသူသည္ (EQ)ကုိ
မိဘႏွစ္ပါးထံမွ အေမြဆက္ခံရ႐ွိႏိုင္သည္။ ႏွလုံးရည္အဆင့္ျမင့္ေသာ မိဘမ်ားမွ
ေပါက္ဖြားလာသူသည္ အလုိအေလ်ာက္ ႏွလုံးရည္ျမင့္သူျဖစ္လာၿပီး
ႏွလုံးရည္အဆင့္နိမ့္ေသာမိဘမွ ေပါက္ဖြားလာသူမွာ ႏွလုံးရည္အဆင့္နိမ့္သူသာ
ျဖစ္ေနတတ္သည္။

        သည္ေနရာနွင္ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးဆုိသည့္စကား
ရပ္၏ ေလးနက္မႈကုိ
သိျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ မိဘေကာင္းလွ်င္ သားသမီးေကာင္းမည္၊
မိဘဆုိးလွ်င္
သားသမီးလည္းဆုိးမည္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

        ႏွလုံးရည္အဆင့္ကုိ မိဘထံမွရသျဖင့္ ဆုိးေသာမိဘမွ
ေပါက္ဖြားလာေသာသူသည္
သားစဥ္ေျမးဆက္ဆုိးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရ၊ ဘ၀ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး
နလံမထူႏိုင္ျဖစ္ေနလွ်င္ သဘာ၀ႀကီးကုိ တရားပါ့မလားဟု
ေမးစရာေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

        ထုိေမးခြန္းအတြက္ အေျဖ႐ွိပါသည္။ အေျဖက
ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေ
စရန္ ျပဳျပင္ယူ၍ရသည္ဆုိျခင္းပင္ျဖစ္၏

        ႏွလုံးရည္အဆင့္ကုိ မိဘထံမွရသလုိ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္မွာလည္း
မိဘမ်ားထံမွ ထက္၀က္ရေၾကာင္းတင္ျပလုိပါေသးသည္
။ စိတ္ပညာ႐ွင္ ပါေမာကၡႀကီး၏
သုေတသနျပဳခ်က္အရ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္ ၅၀% မွာ မိဘမ်ားထံမွရ႐ွိသည္။
ထုိသုိ႔ရ႐ွိျခင္းသည္ အတုိးအေလ်ာ့မ႐ွိ။ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိေပ။ က်န္ေသာ
၅၀%ကုိ
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မိမိအား ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးသူ (ဆရာ၊ ဆရာမ)
မ်ားထံမွရသည္။
ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ္ေသာပတ္
၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့သူ၊
ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ေသာ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးသူတုိ႔
လက္တြင္
ႀကီးျပင္းခဲ့သူသည္
က်န္ ၅၀%မွာ အဆင့္နိမ့္တတ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆုိလုိရင္းမွာ ပထမ ၅၀%
(မိဘမ်းာထံမွရ)သည္ ေျပာင္းလဲမႈ မ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း က်န္ ဒုတိယ ၅၀%သည္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းေ
က်ာင္းေပးသူမ်ားအေပၚ လိုက္ၿပီး
ဉာဏ္ရည္အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိတတ္ေၾကာင္းပင္ျ
ဖစ္သည္။

        ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္ ႏွလုံးရည္အဆင့္တုိ႔တြင္ ႏွလုံးရည္အဆင့္က
အဓိကက်ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္
ေျပာဆုိျခင္းအေပၚ
ဉာဏ္ရည္အဆင့္႐ွိရန္မလုိဟု မယူဆ ေစလုိပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္
ဉာဏ္ရည္အဆင့္ေကာင္းၿပီး၊
ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္းပါေကာင္းလွ်
င္ ထိပ္ဆုံးေရာက္ဖုိ႔ ေသခ်ာပါသည္။
ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ၿပီး ႏွလုံးရည္အဆင့္ေကာင္းလွ်င္လည္း ထိပ္ဆုံးသုိ႔
ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္သာေကာင္းၿ
ပီး
ႏွလုံးရည္မေကာင္းလွ်င္
အဆင့္အတန္းတစ္ခုကုိ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိပ္ဆုံးသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္၊
ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

        ႏွလုံးရည္ေကာင္းေသာ ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္ျဖစ္ရန္ မိဘႏွစ္ပါးက
မေပးခဲ့လွ်င္
မိမိဘာသာ မိမိတည္ေဆာက္ယူရပါမည္။ ထုိသုိ႔တည္ေဆာက္ရန္
လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ
တင္ျပပါမည္။

        ႏွလုံးရည္အဆင့္ေျပာင္းလဲရန္အတြ
က္ …………….

(၁)     အေျခအေနကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္အကဲျဖတ္ပါ။

(၂)     မွန္ကန္စြာသိျခင္းျဖင့္ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ သိမ္ငယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ
ေ႐ွာင္႐ွားရမည္။ မိမိစိတ္ကုိ အစြန္းတစ္ဘက္သုိ႔ မေရာက္ပါေစႏွင့္။

(၃)     စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ ၀မ္းနည္းလြယ္၊ ေဒါသျဖစ္လြယ္
မ႐ွိပါေစႏွင့္။

(၄)     ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္ေမြးပါ။
စိတ္ကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ။

(၅)     ကိုယ္ခ်င္းစာတရား႐ွိပါ။ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈရ႐ွိေစရန္
အေပးအယူမွ်တစြာ
ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ပါ။

(၆)     စည္းကမ္းသတ္မွတ္ပါ။ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္တစ္ခုကုိ
ခ်က္ခ်င္းထလုပ္ပါ။
အခ်ိန္ေ႔႐ႊဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ပါ။

(၇)     အျပဳစိတ္ထားပါ။ အေကာင္းဘက္က ေတြးေခၚစဥ္းစား
အေကာင္းျမင္စိတ္ထားပါ။

(၈)     တစ္ဖက္သားကုိ အဓိပၸါယ္႐ွိစြာ ခ်ီးက်ဴးပါ။

(၉)     သိကၡာ႐ွိျခင္း၏အဓိပၸါယ္ကုိသိပါ။ သိကၡာ႐ွိစြာေနထိုင္တတ္ေအာင္
ႀကိဳးစားပါ။

        ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအနက္ သင့္တြင္ ဘာေတြ႐ွိၿပီး
ဘာေတြခ်ဳိ႕ယြင္းေနသည္ကုိ ေ၀ဖန္ အကဲျဖတ္ပါ။
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားျပည့္စုံလာေ
အာင္ႀကိဳးစားပါ။ သင္သည္
ႏွလုံးရည္အဆင့္႐ွိသူ
တစ္ေယာက္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္ဘ၀သုိ႔
ေရာက္လာႏိုင္သလုိ သင္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ႔လည္း ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္ဘ၀သုိ႔
ေရာက္ေအာင္
အေမြေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

        မိဘထံမွအေမြရေသာ ႏွလုံးရည္အဆင့္ကုိ ျမင့္မားႀက့ံခိုင္လာေစရန္
ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ၍ရသလုိ
မိမိ၏အျပဳအမူအေနအထိုင္ေၾကာင့္
အေမြရထားေသာ ႏွလုံးရည္အဆင့္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္ကုိလည္း သတိျပဳေစခ်င္သည္။

        လူတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ႏိုင္သူသည္
ထုိသူကုိယ္တိုင္ျဖစ္သလုိ
ဆုိးေအာင္ တြန္းပုိ႔ႏိုင္သူမွာလည္းထုိသူ
ပင္ျဖစ္သည္။

        သင္သည္ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ေသာ္
လည္း
ႏွလုံးရည္အဆင့္ျမင့္သူျဖစ္ခဲ့လွ
်င္ သင့္ထံမွ အေမြမရႏိုင္ေသာ
ဉာဏ္ရည္အဆင့္သုိ႔
သားသမီးမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေစရန္ေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌ေနပါေစ။ ေကာင္းေသာ
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသူႏွင့္ ေတြ႕ပါေစ။

        လူတစ္ေယာက္အတြက္ ဉာဏ္ရည္အဆင့္႐ွိၿပီး ႏွလုံးရည္အဆင့္ပါ႐ွိလွ်င္
အေကာင္းဆုံးဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆုိခ်င္ပါသည္။

"ေကာင္းထက္"၏ ေ႐ႊခင္းလမ္းကုိေလွ်ာက္မလား၊ ေငြခင္းလမ္းကုိေလွ်ာက္မလား
စာအုပ္မွ။from fwd mail...
Today, there have been 1 visitors (51 hits) on this page!


www.zawtk.mmgenius.com

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ဒီမွာေျပာလုိ႕ရတယ္
ဘာေန႕လဲ ဆုိတာ ၾကည့္မယ္
ေရာင္စံုငါးေလးေတြ အစာေကၽြးမယ္

အျဖဴေရာင္သံစဥ္ေရဒီယုိ
အျဖဴေရာင္သံစဥ္
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
ကၽြန္ေတာ့ဆုိဒ္ေလးသို႕ေရာက္လာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. ေနာက္လည္းလာလည္ၾကပါအံုးေနာ္...